DTAC AIS เข้ารับคำขอใบอนุญาตฯ ประมูลคลื่น 1800 MHz พร้อมรับฟังการชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ

15/07/2561

สำนักงาน กสทช. มอบเอกสารคำขอรับใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ให้กับผู้เข้าขอรับเอกสารคำขอรับใบอนุญาต และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2561 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.


2.jpg

16.jpg

15.jpg

12.jpg

7.jpg