การชี้แจงและให้ข้อมูลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์

05/06/2561

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงาน กสทช. จัดงานชี้แจงและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และนักลงทุน ในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวเปิดการชี้แจง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ทราบถึงกระบวนการ และขั้นตอนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช


2.jpg

3.jpg

7.jpg

8.jpg

10.jpg

12.jpg

15.jpg

13.jpg

11.jpg