ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการเลือกช่องคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และ 1800 MHz