สำนักงาน กสทช. มอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ให้แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

18/02/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. มอบใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ช่วงความถี่ 24.3 – 25.1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการบนคลื่นความถี่ดังกล่าว แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2564 สิ้นสุดลงวันที่ 16 ก.พ. 2579  ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.