สำนักงาน กสทช. รับชำระเงินจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

17/03/2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย รองประธาน กสทช. กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. รับชำระเงินประมูลคลื่นความถี่จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz รวมเงินประมูล 34,306 ล้านบาท จำนวน 2 ชุดคลื่นความถี่ ช่วงย่านความถี่ 738 – 748 MHz / 793 – 803 MHz โดยชำระเงินงวดที่ 1 จำนวน 3,670.742 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งเงินดังกล่าวสำนักงาน กสทช. จะนำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.