สำนักงาน กสทช. รับชำระเงินจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

17/03/2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย รองประธาน กสทช. กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.  และรองเลขาธิการ กสทช. รับชำระเงินประมูลคลื่นความถี่จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz รวมเงินประมูล 17,154 ล้านบาท จำนวน 1 ชุดคลื่นความถี่ ช่วงย่านความถี่ 733 – 738 MHz /  788 – 793 MHz โดยชำระเงินงวดที่ 1 จำนวน 1,835.478 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเงินประมูลดังกล่าวสำนักงาน กสทช. จะนำส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.