สำนักงาน กสทช. มอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

19/02/2564

กสทช. เผย AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 26 GHz จำนวน 5,719.15 ล้านบาทพร้อมรับใบอนุญาตฯ แล้ว

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 26 GHz ช่วงความถี่ 25.2 – 26.4 GHz ได้นำเงินค่าประมูลรวมทั้งสิ้น 5,719.15 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งเป็นการชำระงวดเดียว มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลแล้ว