สำนักงาน กสทช. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูล 5G พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการประมูลและกฎการประมูล

14/02/2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูล 5G และจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ให้กับผู้เข้าร่วมประมูล โดยเป็นการบรรยายสรุปเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประมูลและกฎการประมูล (Bidder information session) และการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) ซึ่งการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz สำนักงาน กสทช. ใช้วิธีการประมูลแบบ Clock Auction ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการประมูลที่จะต้องประมูลพร้อมกันถึง 3 คลื่น นอกจากนี้สำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมห้องสำหรับการประมูลไว้ภายในอาคารอำนวยการ โดยมีสิ่งของเครื่องใช้ไว้พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประมูล และได้จัดอาคารหอประชุมชั้น 1 เป็นสถานที่สังเกตการณ์ประมูลและมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายให้คำแนะนำประกอบการตลอดการประมูลอีกด้วย ณ สำนักงาน กสทช.