ประกาศ กสทช. เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 -895/935 - 940 MHz

10/01/2563

ประกาศ กสทช. เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม 890 -895/935 - 940 MHz


ประกาศฯ-เรื่องผลการประมูล.jpg