บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เข้ารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz

15/01/2563

วันที่ 14 มกราคม 2563 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้เข้ารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เป็นรายที่ 5 โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้มอบเอกสารการประมูล พร้อมด้วย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. ยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจขอรับเอกสารการประมูลได้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และให้ยื่นเอกสารในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นวันที่ 10 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จะให้มีการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) และกำหนดให้มีการประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563