สำนักงาน กสทช. เปิดให้รับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz

03/01/2563

วันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เข้ารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เป็นรายแรก โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้มอบเอกสารการประมูล พร้อมด้วย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. ยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจขอรับเอกสารการประมูลได้จนถึงวันที่ 3 ก.พ. 2563 และให้ยื่นเอกสารในวันที่ 4 ก.พ. 2563 โดยกำหนดให้มีการประมูลในวันที่ 16 ก.พ. 2563