พิธีเปิดการประมูลคลื่นความถี่ 5จี

16/02/2563

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz และเป็นผู้จับฉลากรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลว่ารายใดจะได้ทำการจับฉลากเลือกเลขห้องประมูล และเลือกซองบรรจุ Username และรหัสผ่านตามลำดับก่อนเข้าห้องประมูลพร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล 5 ราย ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ สำนักงาน กสทช.