การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าแรก > 900 > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz

หัวข้อ : สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz

ลงวันที่ : 30/9/2561 16:21:28

Download

  • Information-Memorandum-EN-Final.pdf
  • Information-Memorandum-TH-Final.pdf