การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าแรก > 900 > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > ประกาศ กสทช. เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม 890 -895/935 - 940 MHz

ประกาศ กสทช. เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 -895/935 - 940 MHz

Download

  • ประกาศฯ-เรื่องผลการประมูล.pdf