การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าแรก > 900 > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม

ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม  ย่าน 900 MHz

Download

  • ประกาศขยายระยะเวลา.pdf