การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าแรก > 900 > คำถามที่พบบ่อย (FAQ) > ถาม-ตอบ การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร Frequency Asked Question (FAQ)

Download

  • Edit_FAQ-กฎการประมูล-1800-MHz-900-MHz.pdf