การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้าหลัก > 900 > ข่าว > ประกาศ กสทช. เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 -895/935 - 940 MHz
ประกาศ กสทช. เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม 890 -895/935 - 940 MHz
ประกาศฯ-เรื่องผลการประมูล.jpg