การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าแรก > 1800 > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > Announcement of the Office of the Nation Broadcasting and Telecomunication Commisson

Subject : Invitation to Apply for 1800 MHz Spectrum License

Date : 6/7/2561 15:21:28

Download