การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าแรก > 1800 > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz

หัวข้อ : สรุปข้อสนเทศ (Infomation Memorandum) การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz

ลงวันที่ : 6/7/2561 15:30:28

Download

  • Information-Memorandum-1800(Thai-Version).pdf