การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าแรก > 1800 > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการเลือกช่องคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการเลือกช่องคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

Download

  • 39617_ประกาศสำนักงาน-กสทช.pdf