การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้าหลัก > 1800 > ข่าว > DTAC AIS เข้ารับคำขอใบอนุญาตฯ ประมูลคลื่น 1800 MHz พร้อมรับฟังการชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำข
DTAC AIS เข้ารับคำขอใบอนุญาตฯ ประมูลคลื่น 1800 MHz พร้อมรับฟังการชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ
 
สำนักงาน กสทช. มอบเอกสารคำขอรับใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 
ให้กับผู้เข้าขอรับเอกสารคำขอรับใบอนุญาต และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการกรอกแบบคำขอรับ
ใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2561 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

2.jpg16.jpg15.jpg12.jpg7.jpg